Checklista för on-page SEO: Optimera din hemsida för topplacering på Google

Checklista för on-page SEO: Optimera din hemsida för topplacering på Google

I detta inlägg går vi igenom en omfattande checklista för on-page SEO, med tips och råd för att förbättra din webbplats rankning på Google. Vi täcker allt från URL-struktur och sidhastighet till innehåll och länkning. Lär dig hur du optimerar din webbplats för att ranka högre och förbättra din sökmotoroptimering.

Att optimera din webbplats för sökmotorer är en viktig del av digital marknadsföring. On-page SEO handlar om att optimera innehållet på din webbplats för att göra den mer sökbar och användarvänlig. Det handlar om allt från att skapa relevanta titlar och URL:er till att förbättra användarupplevelsen och skapa kvalitativt innehåll.

I denna artikel kommer vi att ge dig en checklista över de viktigaste on-page SEO-optimeringarna som du kan göra för att förbättra din webbplats ranking och synlighet på sökmotorer som Google.

SEO checklista

Optimera URLen för SEO

 • Använd dina nyckelord i URL:en.
 • Använd SEO-vänliga URL:er.
 • Undvik ord som "är", "den" i URL:en.
 • Använd inte modifierare i URL:en.
 • Använd gemener istället för versaler i URL:en.
 • Använd bindestreck för att separera ord.
 • Begränsa användningen av fyrkantparanteser.
 • Använd inte dynamiska URL:er som /page?p=305.
 • Håll URL:en kort.
 • Ställ in kanoniska taggar på alla sidor (viktigt).

Optimera Titel för SEO

 • Använd en fångande, tilltalande titel.
 • Använd modifierare i titeln.
 • Lägg till ditt nyckelord i titeln, helst i början av titeln.
 • Aktualitet kan hjälpa dig. Ex: Hur förbättrar man SEO 202x?

Optimera Användarupplevelse för SEO

 • Öka sidans hastighet
 • Testa din sidhastighet på Google PageSpeed Insights och följ rekommendationerna.
 • Optimera dina bilder.
 • Ta bort onödiga plugins om du har några.
 • Ta bort onödiga skript och stilmallar.
 • Aktivera GZIP-komprimering.
 • Minska storleken på CSS, HTML och Javascript.
 • Använd asynkron Javascript när det är möjligt.
 • Utnyttja webbläsarcache.
 • Använd en cookie-fri domän för att leverera statiskt innehåll (valfritt, men minskar laddningstiden för statiskt innehåll).
 • Använd ett innehållsleveransnätverk (valfritt).
 • Försök minska serverns svarstid.
 • Använd en HTTPS/2-kompatibel server.
 • Webbplatsdesign
 • Lägg till vita utrymmen (eller padding) vid behov.
 • Välj färger klokt.
 • Ha tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund.
 • Ställ in en ikon.
 • Använd en läsbar teckensnitt och teckenstorlek.
 • Organisera komponenterna på webbplatsen.
 • Se till att det är lätt att navigera.
 • Använder du annonser? Se till att de inte skadar användarupplevelsen.
 • Använd inte popup-annonser. Infödda annonser är att föredra (om annonsering är din inkomstkälla)

Gör din hemsida responsiv

 • Använd Googles test för mobilanpassning för att se om din webbplats fungerar bra på mobilen.
 • Testa själv. Även om du klarar mobilanpassningstestet kan det finnas brister i mobilversionen av din webbplats.
 • Inte bara mobiler, utan även surfplattor och enheter med bred skärm.


Optimera Länkning för SEO

 • Länka till ditt eget innehåll (intern länkning).
 • Länka till auktoritativa webbplatser (extern länkning).
 • Länka inte till skräpsidor.
 • Använd rel="nofollow" för annonser, sponsrade eller länkar som inte är relaterade till ditt blogginlägg.
 • Har du användargenererat innehåll? Använd rel="ugc".
 • Använd alltid **<a>**taggar för länkar – inte Javascript.
 • Använd meningsfulla ankartexter som Förbättra <a>sidans hastighet</a> kan... istället för Klicka <a>här</a> för att....
 • Länka inte till sidor med samma ämne som ditt inlägg. (Logiskt sett, hur kan du ranka bättre än din konkurrent när du länkar till dem?)

Optimera sidans Innehåll för SEO

 • Skriv kvalitetsinnehåll
 • Lös problem.
 • Svara på frågor.
 • Skriv skyskrapaartiklar.
 • Publicera originalstudier och forskning – även enkla sådana.
 • Introduktionen är avgörande för att hålla användarna kvar i artikeln.
 • Välj ett nyckelord
 • Välj långa nyckelord med hjälp av förslagen medan du söker på Google för att begränsa ämnet (smalare ämnen är lättare att ranka).
 • Välj nyckelord med låg konkurrens (det finns verktyg för detta).
 • Se till att lägga till nyckelordet i URL:en och titeln.
 • Använd ditt nyckelord och dess synonymer i innehållet och rubrikerna.
 • Använd lämpliga HTML-taggar (om du använder ett CMS kommer redigeraren vanligtvis att göra detta åt dig).
 • Använd en H1-tag (samma som sidans titel)
 • Ha hierarki i åtanke och använd H2, H3, H4 osv.
 • Håll innehållet inom **<content>**taggar om möjligt (inte nödvändigt).
 • Använd <pre>, <code>, <p> och andra taggar på lämpligt sätt.
 • Lägg till bilder
 • Välj kvalitetsbilder.
 • Komprimera dem innan du använder dem.
 • Lägg till alt för alla bilder!

Andra on-page SEO-optimeringar för nya hemsidor

 • Skapa en sitemap (viktigt).
 • Skapa en robots.txt-fil.
 • Använd HTTPS.
 • Använd Schema Markup.
 • Uppdatera föråldrat innehåll (kan göra stor skillnad).
 • Begränsa nedetid (välj en bättre webbhotellsleverantör).
 • Ställ in Google Search Console. (viktigt)
 • Ställ in ett analysverktyg, helst Google Analytics. (viktigt)
 • Ställ in Bing Webmaster-verktyget.
 • Kontrollera trasiga länkar och åtgärda dem.

Avslutning

Vi hoppas att du har nytta av denna checklista för on-page SEO. Genom att använda checklistan kan du förbättra din webbplats on-page SEO-optimeringar och därmed öka din synlighet på sökmotorer. Tänk på att detta är en långsiktig process och det tar tid att se resultat. Men med tålamod och kontinuerligt arbete kan du göra betydande förbättringar av din webbplats ranking på sökmotorer. Lycka till!

Vill du ranka högre på Google och behöver hjälp med någon av punkterna på listan? Tveka inte på att höra av dig till oss för konsultering inom sökordsoptimering.

Fler artiklar och nyheter