Entire Group logga
Entire - Digitalbyrå fokuserad på tillväxt

Growth hacking

Vill du göra en djupdykning i din data? Vill du finna nya möjligheter, hitta din målgrupp eller helt enkelt förstå hur dina kunder beter sig på din tjänst? Vill du skala upp? – Vi hjälper dig!

Vad vi erbjuder

Från data till insikt
Data kan för många ses som ett oändligt hav av siffror och en djungel att orientera sig i. Därför väljer många att lägga sin data åt sidan och istället förlita sig på traditionella analyser och metoder vilket gör att man istället missar de gömda tillväxtmöjligheterna. Idag har allt fler företag och verksamheter istället börjat jobba mer datadrivet, vilket är nyckeln till exponentiell tillväxt, effektivisering inom företag och minimering av kostnader och risk. Låt oss hjälpa dig att ta rätt affärsbeslut genom att förvandla data till insikt.
Data-driven testing
Growth Hacking, även kallat Growth Marketing, handlar om att genom innovativa metoder optimera sin produkt och marknadsföring med fokus på tillväxt i alla led. Genom att analysera data och ta beslut utefter den kan man börja experimentera och testa med mätbara resultat. På så vis kan man identifiera potentiella tillväxtmöjligheter och påskynda sin tillväxt med en lägre risk. Testning kan bland annat handla om rapid testing, användartester, enkäterundersökningar och A/B testing där det handlar om att snabbt samla in data för att validera sina hypoteser.
Implementering och optimering
Vare sig det handlar om annonsering eller kundanskaffning genom performance marketing, ökad försäljning genom konverteringsoptimering eller att behålla kunder med hjälp av marketing automation och tech gäller samma principer och arbetssätt. Efter validerade tester sker implementering, och testningen kan då fortsätta för att optimera de nya lärdomarna och implementeringarna ytterligare.

Utvalda growth hacking projekt

Här nedan hittar du ett urval av våra olika growth hacking projekt som dels visar på bredden av vår kundbas och som dels visar på vår flexibilitet när kommer till projektens egenart och särskilda krav.
Dropmed
SaaS / Marknadsplats
dropmed.se
One-stop-shop för produkter inom vård
Dropmed är Sveriges största marknadsplats för medicinteknisk utrustning och förbrukning. Vi har hjälpt bolaget från dag ett med alltifrån konceptualisering till produktutveckling, affärsstrategi och growth hacking.
Booksquare
Streamingtjänst för kurslitteratur
Booksquare är Sveriges första streamingtjänst för kurs- och facklitteratur. För en fast månadskostnad ges studenter tillgång till tusentals titlar, enkelt åtkomligt på mobilen eller i datorn. Booksquares ambition är att göra lärande mer lättillgängligt och jämställt, och de är en resa vi är stolta att få följa med på!