Wireframes vs. Mockups vs. Prototyper: Vilken ska du använda och när?

Wireframes vs. Mockups vs. Prototyper: Vilken ska du använda och när?

Lär dig skillnaderna mellan wireframes, mockups och prototyper samt när och hur du ska använda dem i din designprocess.

I designprocessen för digitala produkter är det viktigt att förstå skillnaderna mellan wireframes, mockups och prototyper, samt när och hur man ska använda dem. I den här artikeln kommer vi att gå igenom varje steg och ge dig en förståelse av hur du kan använda dessa verktyg för att optimera din designprocess.

Wireframes

Vad är wireframes?

En wireframe är en grundläggande, visuell representation av en webbsida eller appens layout. Den visar hur element, såsom menyer, bilder och text, kommer att placeras på sidan, men utan detaljerad design eller interaktivitet. Wireframes används främst i de tidiga stadierna av designprocessen för att snabbt kommunicera idéer och koncept.

Fördelar med att använda wireframes

 • Snabb och enkel att skapa
 • Hjälper till att organisera och strukturera innehåll
 • Främjar diskussion och feedback mellan teammedlemmar
 • Ger en tydlig bild av sidans layout innan man går vidare till mer detaljerad design

När ska du använda en wireframe?

Använd en wireframe i de tidiga stadierna av designprocessen när du vill kommunicera grundläggande layoutidéer och få feedback från teammedlemmar och intressenter. Wireframes är också användbara när du vill planera sidans innehåll och struktur innan du går vidare till mer detaljerad design.

Mockups

Vad är en mockup?

En mockup är en mer detaljerad, visuell representation av en webbsida eller appens design. Till skillnad från wireframes innehåller mockups färg, typografi och bilder för att ge en mer exakt bild av hur den slutliga produkten kommer att se ut. Mockups är statiska och visar inte interaktivitet.

Fördelar med att använda mockups

 • Ger en mer detaljerad och realistisk bild av designen
 • Hjälper till att kommunicera designidéer mer effektivt
 • Ger en bättre grund för feedback och förfining
 • Användbar för att presentera designförslag till intressenter

När ska du använda en mockup?

Använd en mockup när du vill kommunicera mer detaljerade designidéer och få feedback på färg, typografi och bilder. Mockups är också användbara när du presenterar designförslag till intressenter och vill ge dem en realistisk bild av hur den slutliga produkten kommer att se ut.

Prototyper

Vad är en prototyp?

En prototyp är en interaktiv, fungerande version av en webbsida eller app som används för att testa designen och funktionaliteten innan den går i produktion

Fördelar med att använda prototyper

 • Ger en fungerande version av designen för att testa och förbättra
 • Hjälper till att identifiera och lösa problem innan de blir kostsamma att åtgärda
 • Gör det möjligt för användare och intressenter att interagera med designen och ge feedback
 • Kan användas för att genomföra användartester och validera designens användbarhet

När ska du använda en prototyp?

Använd en prototyp när du vill testa och förbättra din design genom att låta användare och intressenter interagera med den. Prototyper är särskilt användbara när du vill genomföra användartester och validera att din design är användarvänlig och uppfyller användarnas behov.

Wireframes, Mockups och Prototyper: När ska du använda vilken?

Nu när du känner till skillnaderna mellan wireframes, mockups och prototyper är det viktigt att veta när du ska använda varje verktyg i designprocessen.

 • Använd wireframes i de tidiga stadierna av designprocessen för att kommunicera grundläggande layoutidéer, planera innehåll och struktur samt få feedback från teammedlemmar och intressenter.
 • Använd mockups när du vill kommunicera mer detaljerade designidéer, få feedback på färg, typografi och bilder samt presentera designförslag till intressenter.
 • Använd prototyper när du vill testa och förbättra din design genom att låta användare och intressenter interagera med den samt genomföra användartester och validera designens användbarhet.

Slutsats

Att förstå skillnaderna mellan wireframes, mockups och prototyper samt när och hur du ska använda dem i din designprocess är avgörande för att skapa framgångsrika digitala produkter. Genom att använda dessa verktyg på rätt sätt kan du optimera din designprocess, spara tid och resurser samt säkerställa att din produkt möter användarnas behov och förväntningar.

Fler artiklar och nyheter