Webbstrategi - Effektiv guide

Webbstrategi - Effektiv guide

I denna artikel går vi igenom hur en genomarbetad och fungerande webbstrategi hjälper ditt företag att nå uppsatta mål med hjälp av digitala medel.

Att ha en webbstrategi i dagens digitaliserade samhälle kan vara direkt avgörande för ditt företags framgång. En genomarbetad och fungerande webbstrategi har många fördelar, men kortfattat innebär det att ha en medveten plan som hjälper ditt företag att nå uppsatta mål med hjälp av digitala medel.

Varför webbstrategi?

En fungerande webbstrategi är essentiell av flera anledningar. Till att börja med är det kostsamt att skapa och förvalta en hemsida. En webbstrategi hjälper dig att fokusera på rätt saker och genomföra digitala satsningar som ligger i linje med dina verksamhetsmål. Webben har dessutom blivit affärskritisk för många företag och det är få verksamheter som inte berörs av internet nu för tiden. En bra webbstrategi kommer att skapa förutsättningar för dig att bibehålla fokus när det digitala samhället förändras och utvecklas. Vidare hjälper webbstrategin dig att arbeta med digital långsiktighet och hållbarhet, samtidigt som du kan känna dig trygg med att rätt aktiviteter planeras, genomförs och utvärderas. Sammanfattningsvis handlar din strategi om mycket mer än bara din webbplats - genom att implementera en strategi lyfter du ett digitalt fokuset på företaget och upprätthåller riktning mot affärsnytta, mål och vision.

Så skapar du en webbstrategi

En bra webbsida ska reflektera och avspegla ditt företags affärsidé. Genom din webbstrategi sätter du planen för hur ditt företag ska vara och bete sig digitalt samt vad du vill åstadkomma med din webb. Beroende på vilken bransch du verkar inom, vilka som är dina verksamhetsmål samt vilken din målgrupp är - kommer den digitala satsningen att variera i utformning. Att webbstrategin är ordentligt genomarbetad är därför av stor vikt. Om du känner att du saknar tid eller kompetens för att skapa din strategi kan det vara en god idé att anlita en webbyrå som gör det åt dig.

**Skapa en webbstrategi - 5 enkla steg **

 • Kartlägg nuläge
 • Vilka är dina konkurrenter?
 • Identifiera din målgrupp
 • Bestäm kanalstrategi
 • Sätt SMARTA mål

Kartlägg nuläget

Ett bra första steg är alltid att kartlägga ditt nuläge. Har du någon webbstrategi i dagsläget eller börjar du från scratch? Om du inte har någon tydlig strategi sedan tidigare behöver du inte skämmas - den ständigt utvecklande digitaliseringen har resulterat i att många företag har låg digital mognad och sitter med kanaler som saknar både syfte och mening. Som första steg i arbetet med din webbstrategi rekommenderar vi därför att du börjar med att punkta ner vart ditt företag befinner sig idag samt vad företagets vision och övergripande mål är. Efter det fortsätter du med att kortfattat sammanfatta er digitala närvaro. Hur arbetar ni med er webbplats? I vilka kanaler finns ni idag? Vilka av dessa är era starka respektive svaga sidor? Utvärdera!

I det första kartläggningssteget kan det dessutom vara en god idé att börja fundera på om ditt företag har några så kallade USP:ar (Unique Selling Points) och hur du framhäver dessa på bästa möjliga sätt i en digital kontext. En bra USP är något som gör ditt företags erbjudande unikt och behöver därför tydligt kommuniceras på din webbsida och i dina digitala kanaler för att attrahera din målgrupp.

Vilka är dina konkurrenter?

Nästa steg i utformningen av din webbstrategi handlar om att se över dina konkurrenters digitala närvaro. Det är lätt att tänka att de konkurrenter som ditt företag har i “den verkliga världen” ska överensstämma med dina digitala konkurrenter, men så behöver det inte alltid vara. Gör en omvärldsanalys inom ditt affärsområde för att se hur branschkollegor arbetar digitalt med sina webbplatser. Genom att göra detta kan du lära dig av de företag som lyckats bra och har en hög digital mognad - samt identifiera fel som företag med lägre digital mognad gör. Best practice helt enkelt!

Identifiera din målgrupp

Vilka är det som du vill nå ut med din webbkommunikation till? När du sätter din webbstrategi behöver du vara på det klara med vilken din målgrupp är. Detta kan du göra på flera olika sätt, antingen själv eller så tar du hjälp av en byrå som kan hjälpa dig med kartläggningen. Ett populärt sätt att arbeta med målgrupper är att utvidga begreppet målgrupp och arbeta med personas. När man arbetar med personas definierar man olika människotyper inom ramen för sin målgrupp för att precisera faktorer som ålder, kön, yrke, geografisk placering, intressen, inkomst och så vidare. Detta underlättar sedan arbetet med hur du ska utforma din digitala kommunikation och dina budskap på webben för att nå fram till utvalda målgrupper.

Lär känna användarna med SEO

En del i arbetet med att identifiera och lära känna din målgrupp är att forska i deras sökbeteenden. Ofta är mängden trafik som drivs till en webbplats avgörande för ett företags digitala framgång och affär. Att arbeta med sökmotorers organiska resultat är det man idag ofta kallar SEO (Search Engine Optimization) - eller sökmotoroptimering. Det man eftersträvar inom arbetet med SEO är att skapa relevant innehåll till sin webbplats, så att sökmotorer som exempelvis Google rankar din webbplats högt bland sökresultaten. När du arbetar med din webbstrategi och kartläggningen av din målgrupp är det därför betydelsefullt att även fundera över vilka sökord som just dina potentiella kunder använder. Om du vill ha en mer djupgående analys av din målgrupps sökbeteenden - eller information gällande vilka sökord som driver trafik till din webbplats finns det både digitala verktyg och specialiserade byråer som kan bistå dig med information.

Bestäm kanalstrategi

Som tidigare nämnt ser webbstrategier olika ut beroende på vilket affärsområde och bransch som du verkar. Detta i kombination med den samlade informationen som du har om din målgrupp avgör valet av kanalstrategi. När du väljer vilka kanaler som ditt företag ska synas i och vilka marknadsföringsstrategier som ska ligga till grund för kommunikationen är det viktigt att ha i åtanke vad som ger bäst ROI (Return of Investment). I detta steg föreslår vi att du läser på om de olika alternativen som finns att välja på, och sedan väljer att fokusera på de som koopererar med resterande delar av strategin bäst.

Exempel på kanalstrategier:

 • SEM - Exempelvis Google- & Facebook-annonsering
 • Resultatinriktad SEO
 • Sociala Medier
 • Content Marketing
 • Inbound Marketing
 • Marketing Automation

SMARTA mål för din webbstrategi

Något av det viktigaste i en webbstrategi är att sätta tydliga målsättningar så att strategin kan verkställas. I sammanhang där man pratar målsättningar talar man ofta om smarta mål. Ett smart mål kännetecknas av att vara:

 • Specifikt
 • Mätbart
 • Accepterat
 • Realistiskt
 • Tidsbundet

Att målet ska vara specifikt innebär att det är fördelaktigt om målet är definierat och avgränsat. Mätbarheten handlar om att smarta mål är kvantifierbara och att du redan i förväg bestämmer hur du ska veta om ett mål är uppnått eller inte. Att målet är accepterat innebär att det är förankrat med de personer som förväntas arbeta med målet och det realistiska perspektivet bygger på att dessa personer också ska uppleva att målet är rimligt och nåbart. Avlslutningsvis är det viktigt att smarta mål har en tidsram som berättar när målet förväntas vara uppfyllt.

Inom webbkommunikation finns flera digitala verktyg som kan hjälpa dig att hålla koll på din webbutveckling och spåra kampanjer, konverteringar, intäkter, nedladdningar, förfrågningar och länkar. Exempel på dessa verktyg kan vara Google Analytics, SEOLytics, Majestic.com med flera.

Se över resurser

Innan du verkställer din webbstrategi behöver du se över dina resurser. Baserat på de aktiviteter som du landat i att du behöver genomföra för att realisera din strategi, har du den kompetens som behövs? Om det är något område i din strategi som du upplever att du i dagsläget saknar interna resurser för att behärska eller hinna med kan en god idé vara att anlita en konsult eller byrå. Det kan handla om allt från kompetens inom utveckling, gränssnittsdesign, SEO eller textproduktion.

Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig gärna! Entire är en heltäckande digital byrå med bred kompetens inom app- och webbutveckling.

Fler artiklar och nyheter