Djupdykning i ämnet 'Web Marketing'

Djupdykning i ämnet 'Web Marketing'

Begreppet web marketing inkluderar användandet av exempelvis sociala medier, sökmotorer, annonsering, bloggande, e-post. I den här artikeln går vi igenom hur du kan använda web marketing för att marknadsföra ditt bolag på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Vad är Web Marketing?

Web Marketing, eller webbmarknadsföring, handlar om att använda internet för att marknadsföra ditt företag. Det är ett brett begrepp som inkluderar användandet av exempelvis sociala medier, sökmotorer, annonsering, bloggande, e-post och så vidare. Tidigare när traditionell reklam fortfarande var det vanligaste alternativet för marknadsföring, var det vanligare att tala om Web Marketing som en specifik variant av marknadsföring. Numera ses det som en självklarhet att nyttja internet och digitala kanaler för att sprida sitt budskap. Idag är det kanske snarare dom traditionella medierna såsom radio, TV, fysiska utskick och reklampelare som ses som det alternativa och mindre effektiva alternativet. Men varför ska man arbeta med Web Marketing som företag? Vi på Entire har studerat ämnet och samlat våra insikter.

Fördelar med Web Marketing

Att arbeta med web marketing ger dig och ditt företag unika möjligheter att nyttja marknadsföring på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Till att börja med är web marketing mycket kostnadseffektivt, i jämförelse med traditionell marknadsföring. Undersökningar har visat att det kostar ungefär en tredjedel så lite att köpa annonsutrymme på Facebook, än på print. Samtidigt är dom digitala annonserna på Facebook avsevärt mycket mer pricksäkra och träffar en större del av den önskade målgruppen - tack vare algoritmer och möjlighet att rikta annonseringen. Att använda internet för att köpa annonsutrymme är kort och gott mycket billigare, träffsäkrare och mer mätbart. Som tidigare nämnt innebär möjligheten att rikta annonser ytterligare fördelar. Du kan vara väldigt specifik i vilken målgrupp du önskar träffa med din marknadsföring, till exempel uppge specifika geografiska platser, åldrar, kön och intressen. Om du till exempel har en produkt som du vill marknadsföra specifikt till miljömedvetna singelhushåll i Uppsala - kan FacebookAds bistå dig med det. Säg en radiokanal eller reklampelare som möjliggör det!

Ytterligare en fördel är möjligheten att mäta och följa upp sina marknadsinsatser. När traditionell marknadsföring var som störst handlade utvärderingar av kampanjer ofta om ungefärliga värden och “en känsla”. Givetvis gick det att se samband mellan ökad försäljning i samband med reklaminsatser, men mycket mer än så gick inte att säga. Numera är utvärderingsmöjligheterna i princip oändliga och som marknadsförare kan du spåra och analysera mängder av data från såväl aktuella kampanjer till betéenden på den faktiska plattformen i realtid. Aldrig tidigare har det varit enklare att sammanställa och utvärdera ROI och konverteringar.

Vilka områden ryms under paraplybegreppet?

Som nämnt är Web Marketing ett brett begrepp som innefattar dom marknadsinsatser som genomförs digitalt med syfte att marknadsföra ett företag eller en tjänst/produkt. Web marketing kan genomföras med olika tillvägagångssätt och metoder beroende på produkt, målgrupp och syfte. Nedan presenteras några av de vanligaste och mest förekommande metoderna just nu.

Social media marketing:

Marknadsföring på sociala medier går ut på att som företag etablera en profil i en eller flera sociala kanaler. Det kan till exempel handla om Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och så vidare. En digital närvaro är viktigt av flera anledningar, men framför allt för att göra sig synlig för och kunna kommunicera med viktiga målgrupper. Att ha en profil i en digital kanal är ett väldigt bra sätt för företag att bygga relationer till och lära känna sin målgrupp. De senaste åren har man även upptäckt möjligheterna det skapar för att stärka arbetsgivarvarumärket och arbeta med Employer Branding.

Influencer marketing:

Influencer marketing handlar precis som föregående punkt om att nyttja sociala medier för marknadsföring. Men istället för att använda företagets egna profil köper man annonsutrymme, ambassadörskap och betalda samarbeten med så kallade Influencers. Den här marknadsföringsmetoden har visat sig specifikt framgångsrik dom senaste åren, eftersom att dessa influencers ofta har stor räckvidd, högt engagemang och ett stort förtroende hos sina följare. Att arbeta med influencer marketing kräver dock att man som företag är insatt i branschen och gör noggrann research innan ett samarbete signeras. För precis som att en influencers goda anseende och image kan ha en positiv effekt på ditt företags varumärke, kan en influencers eventuella snedsteg eller dåliga rykte sänka ditt företags varumärke lika snabbt.

E-post marknadsföring:

Att marknadsföra genom E-post är precis vad det låter som, att kommunicera sitt budskap genom digitala utskick. Oftast handlar det om att man som företag nyttjar ett kund- eller konsumentregister där man har uppgifter samlade för personer som uppgett att det är ok att ta kontakt via utskick. Det kan också handla om att köpa annonsutrymme i andra företags nyhetsbrev eller liknande, för att nyttja deras räckvidd. I mångas öron kan E-post marknadsföring låta som något gammalmodigt och som passé, men faktum är att det fortfarande används i stor utsträckning och kan vara mycket effektivt.

Content marketing:

Content marketing är ett begrepp som använd flitigt i dagens mediesamhälle. Vad beror det på då? Jo, det beror helt enkelt på att content marketing handlar om att skapa innehåll till olika digitala kanaler och plattformar - vilket ju de flesta sysslar med på ett eller annat sätt idag. Många slänger sig med uttrycket utan att egentligen förstå innebörden, men för att göra det tydligt brukar man säga att Content marketing består av 4 stycken “C”. Create, Captivate, Community och Convert. Create står för själva skapandet av högkvalitativt innehåll, medan Captivate handlar om att innehållet dessutom ska vara originellt, unikt och engagerande för att tilltala målgruppen. Communityt är något man bygger och förvaltar genom att skapa sitt innehåll. Om innehållet uppfyller de tidigare nämnda kraven på kvalitét, engagemang och nytänkande - kommer sannolikt besökare eller följare att hitta ditt innehåll organiskt vilket är extremt fördelaktigt och ett kvitto på att innehållet är bra. Det fjärde och sista C:et är Convert vilket går ut på att få besökarna eller följarna att konvertera på önskat sätt. Det kan handla om allt från att genomföra ett köp till att signa upp sig på ett nyhetsbrev.

Sökmotormarknadsföring:

Sökmotoroptimering, eller SEO, handlar om att arbeta med olika tekniker som hjälper ditt företags hemsida att ranka högt på sökmotorer som exempelvis Google. SEO är en av de mest kostnadseffektiva marknadsföringsmetoderna som finns - för när du väl har bitarna på plats och tilltalar Googles algoritmer, kommer du att öka mängden trafik som drivs organiskt till din sida avsevärt och således också chanserna för konvertering.

Fler artiklar och nyheter