Sammanfattning av Svenskarna och Internet 2020

Sammanfattning av Svenskarna och Internet 2020

En rapport om utveckling, trender och digitala beteenden från året som varit.

Marknadsinsikterna från årets rapport

Tisdagen den 15e december publicerades årets upplaga av Internetsstiftelsens rapport ‘Svenskarna och internet 2020’. En rapport om utveckling, trender och digitala beteenden från året som varit. Ett minst sagt intressant år som präglats av en världsomfattande pandemi och dess förödande konsekvenser. Som flera redan konstaterat om pandemiåret 2020 har digitaliseringen fått en ordentlig skjuts framåt på kort tid, för att kunna möjliggöra ett fungerande samhälle där en stor del av socialisering, arbete och utbildning sker digitalt från hemmet.

Ja årets undersökning har minst sagt skiljt sig från föregående år och resultatet likaså. Vi har sammanställt det viktigaste och mest intressanta från den gedigna rapporten på över 180 sidor. Varsågoda!

**Året då pensionärerna tog plats i det digitala **

Som tidigare nämnt har coronapandemin resulterat i något av en chockdigitalisering för samhället. Resultatet från rapporten visar att det på många sätt har skett en snabb och omfattande digital förändring, där många internetanvändare har börjat använda digitala tjänster med högre frekvens än tidigare, samt börjat använda dom för första gången någonsin.

En grupp som utmärker sig specifikt inom det här området är de äldre. Resultatet visar att Sveriges pensionärer har tagit klivet ut på internet och börjat nyttja tjänster såsom e-handel, videosamtal, sociala medier och vårdtjänster. Av de internetanvändare som är äldre än 76 år har nästan 7 av 10 nyttjat en digital vårdtjänst vid något tillfälle - vilket är en stor ökning från föregående år.

Att arbeta hemma fungerar bra. Att studera hemma - mindre bra.

Under våren gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationer om att så många som möjligt bör arbeta hemifrån, förutsatt att arbetsuppgifterna tillåter det. Det resulterade i att arbete hemifrån på heltid har mer än tiofaldigats under pandemiperioden. Detta är något som majoriteten av de hemarbetande tycker har fungerat mycket bra, och många är positivt inställda till att fortsätta med hemarbete även i framtiden när pandemin är över.

Däremot visar undersökningen att unga studerande inte upplever att distansundervisningen har fungerat lika bra. Var tredje student anser att distansstudier innebär en större belastning och majoriteten av de studerande på eftergymnasial nivå föredrar fysisk undervisning på skolan. Utöver att de studerande uppger att studieresultaten påverkas negativt av distansundervisningen, känner dem dessutom ett större socialt utanförskap.

Användandet av sociala medier ökar under pandemin

Användandet av samtliga sociala medier har ökat i Sverige under 2020, och de kanaler som ingick i undersökningen är Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Twitch, Reddit, Pinterest och TikTok. Hela 90% svarande uppger att dom brukar sociala medier, varav 74% gör det på daglig basis. Facebook är fortsatt den mest använda plattformen med 58% dagliga användare, men Instagram är den sociala kanal som haft den största ökningen. Det beror på pensionärernas ökade användande av just Instagram, och det dagliga användandet ligger totalt på 50%.

Fortsatt minskat intresse för traditionell tv

Årets undersökning fortsätter även att styrka en trend som redan pågått under några år, vilket är att allt fler övergår från traditionellt tv-tittande till att istället kolla på diverse playtjänster. 4 av 5 personer uppger i undersökningen att de kollar på olika streaming videotjänster för film och tv-serier och hela 36 procent gör detta dagligen.

Tiktok och Twitch domineras av den yngre målgruppen

Tiktok och Twitch är två sociala kanaler med ungdomar som sin huvudsakliga målgrupp. Tiktok är en applikation som används för att skapa och dela videomaterial medan Twitch är en videotjänst som i huvudsak används för att livesända datorspelande. Under pandemin har användandet av dessa medier ökat i samtliga åldersgrupper, men är fortsatt överlägset mest populärt bland kvinnor och män i åldrarna 16 till 15 år.

Ökat intresse för e-handel till följd av pandemin

Coronapandemin har, som vi alla vet vid det här laget, resulterat i att allt fler engagerat sig i digitala aktiviteter och börjat använda flera internettjänster och -applikationer. I undersökningen frågade man deltagarna vilka av dom digitala beteenden och aktiviteter som de kan tänka sig att ägna sig åt i större utsträckningen efter pandemin Alltså, inte bara att fortsätta nyttja tjänsten eller fortsätta genomföra vissa aktiviteter - utan göra ännu oftare när pandemin är förbi, som en följd av viruset. Något som framkom och som vi varit inne på tidigare i artikeln är att hela 7 av 10 som arbetat hemifrån under pandemin kan tänka sig att fortsätta göra det ännu mer i fortsättningen.

Utöver det kan även var femte person tänka sig att e-handla i högre utsträckning efter pandemin, vilket bådar gott för den redan blomstrande e-handeln dessa tider. En stor del av de nytillkomna e-shoppare är pensionärerna som handlat både läkemedel och livsmedel digitalt under pandemin. Denna ökning är också en del av förklaringen till att pensionärer är den grupp som ökat i användandet av digitala betallösningar allra mest under året - en ökning från föregående år på hela 13%.

Är du intresserad av att läsa mer?

Tycker du att sådana här undersökningar och datainsamlingar är lika intressanta som vi gör? Då kan vi rekommendera dig att läsa rapporten i sin helhet, du hittar den hos Internetstiftelsen.

Arbetar du på ett företag i behov av digitalisering eller utveckling av digitala produkter? Tveka inte att höra av dig till oss!

Fler artiklar och nyheter