Skapa en effektiv digital strategi för ditt företag

Skapa en effektiv digital strategi för ditt företag

I den här artikeln går vi igenom vad en digital strategi är och varför den behövs. Vi djupdyker i även i konkreta tips på hur du skapar en strategi för ditt företag.

I dagens digitala samhälle är det avgörande för företag att ha en stark närvaro i sociala kanaler för att hålla jämna steg med konkurrenterna. En digital strategi hjälper företag att säkerställa att rätt budskap kommuniceras på ett målgruppsanpassat sätt i relevanta kanaler. I den här artikeln kommer vi att diskutera vad en digital strategi faktiskt är och varför den behövs, samt ge konkreta tips för att skapa en strategi anpassad för ditt företag.

Vad är en digital strategi?

En digital strategi kan variera beroende på företagets storlek, bransch och mål. Men gemensamt för de flesta digitala strategierna är att de kartlägger företagets nuvarande digitala utgångspunkt, fastställer en målbild och sedan definierar en plan för att nå dessa mål. Till skillnad från en webbstrategi, som främst fokuserar på företagets egna hemsida, har den digitala strategin ett bredare fokus på de digitala kanaler och forum som företaget använder. Syftet med en digital strategi är att baserat på en tydlig målgrupp, konkretisera en handlingsplan som tydliggör vilka aktiviteter som ska genomföras, för att uppnå förutbestämda målnivåer som i sin tur skapar önskvärd digital närvaro.

Varför behövs en digital strategi?

Innan man kan börja arbeta med en digital strategi är det viktigt att förstå varför det är nödvändigt att synas i sociala kanaler. Enligt rapporten Svenskarna och internet 2022 använder 94% av Sveriges befolkning internet. Rapporten visar även att hela 85% av Sveriges befolkning använder specifikt sociala medier såsom Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Snapchat och LinkedIn dagligen. Kort och gott så befinner sig sannolikt en stor del av din målgrupp i sociala medier - och därför behöver du och ditt företag också göra det.

Så skapar du en digital strategi

Att skapa en digital strategi och planera dina insatser i dina kanaler behöver inte vara svårt. Nedan listar vi de steg som vi anser att du behöver arbeta med och gå igenom för att kunna utforma en så relevant och genomarbetad strategi som möjligt. Vi har även full förståelse för att alla företag inte har tid eller resurser att göra hela jobbet själva. På Entire använder vi vår omfattande digitala kompetens till att hjälpa kunder med skräddarsydda lösningar inom webb- och apputveckling. Vi använder gärna vår expertis för att förbättra och utveckla era digitala plattformar.

Definiera syfte och målsättning

Det första steget handlar om att definiera och tydliggöra det faktiska syftet. Varför vill eller behöver ni synas? Vill ni öka er varumärkeskännedom? Behöver ni påverka ert varumärkes image i någon riktning? Ser ni att det kommer ha en specifikt positiv inverkan på er affär eller tillväxt? Vill ni stärka ert arbetsgivarvarumärke och attrahera nya medarbetare? Eller kanske stärka ert förtroende hos era målgrupper? Försök att klarlägga ert syfte med insatserna och vad det är ni vill uppnå. För att veta om en strategi är lyckad eller inte behöver det finnas en övergripande målsättning att kontinuerligt följa upp insatserna mot.

Vem vill du nå ut till?

När syfte och målsättningar finns definierade är det dags att börja fundera på vem eller vilka som ni vill nå ut till. Hur ser er primära målgrupp ut? Beroende på vad du har för typ av företag kan målgruppen vara mer eller mindre specifik. Till exempel kan ett företags primära målgrupp vara “Teknikintresserade killar över 20 år i hela Sverige” medan ett annats kan vara “Nyblivna, miljömedvetna småbarnsföräldrar i Sollentuna”. För att sedan kunna anpassa budskap och insatser specifikt för din målgrupp är det viktigt att fundera på vilka demografiska faktorer som är specifika och relevanta för just er målgrupp - och specificera detta i er strategi. Desto bättre ni lär känna personerna i er målgrupp, ju framgångsrikare kommer ni att kunna kommunicera med dem.

Bestäm lämpliga kanaler

När du sedan vet syftet med er strategi och till vem den ska riktas, behöver du bestämma i vilka kanaler. Detta styrs givetvis dels av vart din målgrupp befinner sig sett till sociala medier, men också vad syftet är med kommunikationen. Internetstiftelsen släpper årligen en rapport (Svenskarna och internet) där de kartlägger Sveriges befolknings användande av internet och sociala medier, i denna hittar du information om i vilka kanaler olika åldersgrupper i Sverige befinner sig samt i vilken utsträckning. Exempel på några av dagens vanligaste kanaler är:

  • Facebook
  • Instagram
  • Snapchat
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube
  • TikTok
  • Sökmotorer

Välj metod

Nästa steg går ut på att välja vilken metod ni ska använda i kanalen eller kanalerna, för att sprida era budskap. Vanligt är att använda sig av det som kallas Content Marketing, där man kortfattat arbetar med att själva skapa och publicera olika former av relevant innehåll i sina kanaler. Det kan handla om allt från film, video, bilder, blogg, artiklar eller nyheter - bara fantasin sätter stop. Denna metod är populär och om ert innehåll upplevs relevant aktuellt av er målgrupp kommer det sannolikt att resultera i organisk spridning. Sökmotoroptimering, Influencer Marketing, Sökmotormarknadsföring och Facebook Ads är ett urplock av andra alternativa metoder för att kommunicera budskap i digitala kanaler. Vilken eller vilka ni väljer beror på vad som tidigare beslutats i strategiarbetet, såsom syfte, mål, målgrupp och kanalval.

Skapa en kundcentrerad strategi

För att bli framgångsrik i den digitala världen är det viktigt att skapa en kundcentrerad strategi som fokuserar på att förstå och tillgodose dina kunders behov och förväntningar. Detta innebär att dina digitala insatser bör vara inriktade på att erbjuda värde och relevans för din målgrupp, samt att skapa en användarvänlig och tilltalande digital upplevelse.

Värna om dina kunders integritet

Din digitala strategi ska ge dig en konkurrensfördel på marknaden, men aldrig på dina kunders bekostnad. De senaste åren har både medvetenheten och lagkraven kring vikten av att skydda kundernas data och integritet ökat markant. Utvärdera därför noga dina val av målgrupp, metoder och kanaler för att se till att din digitala strategi inkluderar åtgärder för att säkerställa att er hantering av kunddata följer gällande lagar och regler, såsom GDPR. Detta innebär att ha tydliga riktlinjer och processer för insamling, lagring och användning av personuppgifter, samt att kommunicera dessa till både dina anställda och kunder.

Sätt upp en tidsplan

För att säkerställa att din digitala strategi implementeras och följs upp på ett strukturerat sätt, är det viktigt att sätta upp en tidsplan med tydliga deadlines och ansvarsområden. En tidsplan hjälper dig att prioritera dina insatser och att hålla dig på rätt spår mot dina mål.

Mät och spåra dina framsteg

Det är viktigt att regelbundet mäta och spåra dina framsteg när det gäller att implementera din digitala strategi. Använd mätbara KPI:er (Key Performance Indicators) för att utvärdera effektiviteten av dina digitala insatser och för att identifiera områden som kan förbättras. Genom att övervaka dina framsteg kan du anpassa din strategi i realtid och säkerställa att du når dina digitala mål.

Utvärdera dina insatser löpande

Något som är otroligt viktigt oavsett vilken typ av marknadsföring som du arbetar med, är att följa upp och utvärdera sina insatser på ett strukturerat sätt. Detta är däremot något som ofta görs hastigt och godtyckligt - istället för att avsätta tid och låta det vara en del av processen. Kontinuerlig uppföljning är mycket viktig för att kunna avgöra riktningen framåt. Att arbeta för att skapa digital närvaro är ett långsiktigt arbete och att skapa en strategi för detta arbete ger ofta väldigt bra resultat. Men för att uppnå detta är en essentiell del i arbetet att arbeta på ett strukturerat sätt med löpande avstämningar där man ständigt följer upp och återkopplar till de ursprungliga syftet och målsättningarna.

Använd data för att fatta beslut

En viktig del av en framgångsrik digital strategi är att använda data för att fatta välgrundade beslut. Genom att analysera insamlad data från era digitala insatser kan ni få insikt i vad som fungerar och vad som inte fungerar, vilket i sin tur kan hjälpa er att optimera era aktiviteter och förbättra er digitala närvaro. Se till att samla in och analysera data kontinuerligt för att hålla er uppdaterade om trender och beteenden hos er målgrupp, och använd den informationen för att anpassa och förbättra er strategi.

Anpassa och förbättra - hela tiden!

I takt med att du mäter och utvärderar dina insatser är det viktigt att anpassa och förbättra dina taktiker och aktiviteter utifrån de insikter du fått, och de beslut som fattats. Din digitala stategi ska alltid nämna tillräckligt spelrum för att optimera dina insatser. Det kan innebära att justera målspårning, anpassa ditt innehåll till målgruppens preferenser, anpassa din budgetfördelning eller att prova nya metoder och kanaler för att nå dina mål. Genom att ständigt ifrågasätta värdet och utfallet av varje aktivitet inom din digitala strategi kommer du att öka chanserna för att uppnå önskad digital närvaro och uppnå de resultat du eftersträvar.

Håll dina medarbetare i loopen

En framgångsrik digital strategi involverar inte bara marknadsföringsavdelningen utan hela organisationen. Det är viktigt att alla medarbetare förstår syftet med strategin och hur den påverkar deras respektive arbetsområden. Genom att skapa engagemang och förståelse för den digitala strategin hos alla anställda kommer ni tillsammans att kunna arbeta effektivare och mer målinriktat för att uppnå era digitala mål.

Håll koll på digitala trender

Digitaliseringen utvecklas ständigt och det är viktigt att hålla sig uppdaterad om nya trender och tekniker som kan påverka din digitala strategi. Genom att följa branschexperter, delta i konferenser och webinarier eller läsa relevanta bloggar och rapporter kan du se till att din strategi är aktuell och anpassad till den digitala utvecklingen.

Var öppen för ny teknik och innovation

För att hålla jämna steg med den snabbt föränderliga digitala landskapet är det viktigt att vara öppen för att integrera ny teknik och innovationer i er digitala strategi. Genom att utforska och implementera nya tekniker och verktyg, såsom artificiell intelligens (AI), maskininlärning, chatbots och virtual reality (VR), kan ni förbättra er digitala närvaro och erbjuda unika och engagerande upplevelser för er målgrupp.

Bli mer effektiva genom automatisering

Digitaliseringen erbjuder möjligheter att automatisera vissa processer och uppgifter, vilket kan bidra till att öka effektiviteten och produktiviteten inom ert företag. Genom att automatisera vissa marknadsföringsinsatser, såsom e-postkampanjer, sociala medieinlägg och annonsplaceringar, kan ni spara tid och resurser som kan användas för att fokusera på andra viktiga aspekter av er verksamhet. Utforska möjligheterna för automatisering och överväg att implementera dessa lösningar i er digitala strategi för att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga.

Säkerställ en enhetlig digital upplevelse

För att skapa en framgångsrik digital närvaro är det viktigt att erbjuda en enhetlig och sammanhängande upplevelse för er målgrupp över alla digitala kanaler och plattformar. Detta innebär att era budskap, design och användarupplevelse måste vara konsekventa och anpassade för att passa era användares behov och förväntningar. Genom att skapa en enhetlig digital upplevelse kommer ni att bygga förtroende och trovärdighet hos er målgrupp och stärka ert varumärke.

Anpassa er strategi för mobilanvändning

Mobilanvändningen ökar ständigt, och det är viktigt att anpassa er digitala strategi för att tillgodose behoven hos användare som interagerar med ert företag via sina mobila enheter. Detta innebär att er hemsida måste vara responsiv och anpassad för att fungera på olika skärmstorlekar och enheter, och att era digitala kampanjer och innehåll måste vara optimerade för mobilanvändning. Genom att anpassa er strategi för mobilanvändning kommer ni att förbättra användarupplevelsen för er målgrupp och öka er digitala räckvidd.

Fokusera på konvertering och kundförvärv

En av de viktigaste aspekterna av en framgångsrik digital strategi är att fokusera på att öka konverteringsgraden och förvärva nya kunder. Detta innebär att dina digitala insatser bör vara inriktade på att generera leads och försäljning, samt att bygga varaktiga relationer med din målgrupp. Genom att utveckla välplanerade och målinriktade digitala kampanjer, erbjudanden och incitament kan du öka konverteringen och främja kundförvärv.

Fokusera på långsiktiga resultat

En framgångsrik digital strategi fokuserar på att uppnå långsiktiga resultat snarare än kortsiktiga vinster. Det innebär att er strategi bör vara inriktad på att bygga långsiktiga relationer med er målgrupp, stärka ert varumärke och skapa en hållbar digital närvaro. Prioritera insatser som bidrar till att uppnå dessa långsiktiga mål, såsom att skapa värdefullt och engagerande innehåll, förbättra användarupplevelsen på er webbplats och utveckla effektiva och målinriktade digitala kampanjer. Genom att fokusera på långsiktiga resultat kommer ni att skapa en stark grund för ert företags framgång i den digitala världen.

Utvärdera och uppdatera din strategi regelbundet

Det är viktigt att komma ihåg att en digital strategi inte är en statisk plan, utan snarare en dynamisk process som kräver löpande uppföljning och anpassning.  Genom att regelbundet utvärdera och revidera din strategi säkerställer du att den fortfarande är relevant och effektiv. Planera in regelbundna utvärderingsmöten där du och ditt team går igenom strategin, diskuterar resultaten av era insatser och identifierar områden som behöver förbättras eller anpassas.

Det var allt!

För att sammanfatta så kan en genomtänkt och välstrukturerad digital strategi hjälpa ditt företag att nå framgång i den digitala världen. Genom att följa stegen som vi gått igenom i denna artikel kan du skapa en digital strategi som hjälper ditt företag att nå ut till din målgrupp och som också bidrar till att stärka ert varumärke, förbättra er affär och skapa en mer konkurrenskraftig position på marknaden. Att arbeta med en digital strategi kräver tid, engagemang och resurser, men det är en investering som kan ge betydande avkastning i form av ökad digital närvaro, starkare kundrelationer och förbättrad affärsverksamhet.

Om du behöver ytterligare hjälp och rådgivning när det gäller att skapa och genomföra en digital strategi för ditt företag, kan du alltid vända dig till oss på Entire.  Våra experter står redo att erbjuda skräddarsydda lösningar inom webb- och apputveckling, samt att guida dig genom strategiarbetet. Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation där vi kan diskutera hur vi kan stötta dig och ditt företag i er digitala resa!

Fler artiklar och nyheter