Att arbeta med webbutveckling

Att arbeta med webbutveckling

Är du en person som brinner för programmering och att lösa problem? Då kan ett arbete inom webbutveckling vara något för dig.

Är du en person som brinner för programmering och att lösa problem? Då kan ett arbete inom webbutveckling vara något för dig. Som webbutvecklare kan du programmera i stort sett vad som helst. Det är en väldigt bred roll och har du en utbildning inom området är du sannolikt väldigt efterfrågad på arbetsmarknaden för din kompetens. I takt med att samhället digitaliseras, ställs allt högre krav på företags teknik och digitala närvaro. Utvecklingen går snabbt framåt och för att hänga med i det höga tempot och kunna bemöta en allt mer digital målgrupp, krävs duktiga webbutvecklare och utvecklare. Framtidsutsikterna ser dessutom goda ut för utbildade inom området, och inom de närmaste åren ser efterfrågan ut att vara fortsatt större än tillgången på marknaden. Med kunskap inom de ämnen som webbutveckling innefattar kan du känna dig mer än välkommen in till branschen.

Vad är en webbutvecklare?

För att börja med det mest basala, vad är egentligen en webbutvecklare? Jo, en person som arbetar med webbutveckling programmerar för webben. Det vill säga exempelvis hemsidor, webbappar och andra funktioner och tjänster som finns på internet. Det finns idag ingen exakt definition av titeln, men ett riktmärke brukar vara att säga att man som webbutvecklare behärskar alla nivåer i ett IT-system. Med det menas att kunna koda och programmera både i databaser, servermiljöer samt bemästra både frontend- och backendutveckling. Det är vanligt att arbeta som exempelvis programmeringskonsult efter examen, vilket kan innebära att exempelvis arbeta med olika kunders produktutveckling och digitalisering. I rollen som webbutvecklare är man ofta involverad i hela processen: från uppsättning av backlogg, utveckling till lansering av färdig produkt. Detta på grund av den breda baskunskapen som programmeraren besitter. Men förutom att arbeta som programmeringskonsult öppnar kompetensen även upp dörrar till yrken som programmerare, systemutvecklare, projektledare och IT-arkitekt.

Vilka programmeringsspråk är bra att kunna?

Som programmerare förväntas du behärska fler än ett programmeringsspråk för att kunna arbeta i en bransch där dom populära teknikerna skiftar, arbetsuppgifterna varierar och kunders produkter ser olika ut. Du behöver helt enkelt vara mångsidig i din kompetens och flexibel i ditt arbetssätt. Men få programmerare behärskar alla språk - så vilka är bra att lägga sitt fokus på? Till att börja med är det en ganska individuell fråga, eftersom att det kan bero mycket på dels vilken programmering du vill göra samt i vilka plattformar du helst arbetar. Men Webbjobbs årliga kartläggning av vilka programmeringsspråk som varit mest efterfrågade på den svenska arbetsmarknaden kan ge en tydlig indikation på vilka språk som är fördelaktiga att greppa.

  1. Java
  2. Python
  3. Javascript
  4. C#
  5. C++
  6. PHP
  7. Swift
  8. MATLAB
  9. Scala
  10. Objective-C

Webbutveckling för olika ändamål

Beroende på vilken typ av programmering du har för avsikt att hålla med i framtiden, kan du välja att fokusera olika mycket på olika språk. För man kan nämligen dela in programmering för två grundläggande ändamål: webb och applikation. Oavsett vilket av alternativen du väljer bör du behärska HTML och CSS. Dessa är inte direkta programmeringsspråk utan dom används för att bygga upp grunden till allt du ser på internet. Programmeringsspråk som är specifikt användbara inom webbutveckling är: JavaScript, Python, Ruby och PHP. Vill du däremot hellre fokusera på approgrammeringg skulle vi rekommendera ett större fokus på: Swift, C#, Java och C++.

Frilansa eller vara anställd webbutvecklare?

Det finns ingenting som säger att du måste vara anställd för att kunna arbeta och utvecklas som webbutvecklare. Det är många drivna utvecklare som valt att starta egna företag som frilansande utvecklare - och sedan blivit otroligt framgångsrik. Däremot kan det vara svårt att bygga upp en kunddatabas från scratch utan kontakter i branschen. Av den anledningen kan det vara en god idé att först börja jobba som anställd på ett företag eller en webbyrå, för att samla på sig kunskap och kontakter. Läs även " 6 tips till dig som söker exjobb".

Fler artiklar och nyheter