Vad är Growth Marketing?

Vad är Growth Marketing?

I denna artikel går vi igenom vad det innebär att arbeta med Growth Marketing och vilka kompetenser som krävs för att bli framgångsrik inom yrket.

Growth Marketing har blivit ett allt mer populärt begrepp inom digital marknadsföring och kommunikation. Det går numera till och med att utbilda sig på eftergymnasial nivå till ‘Growth Marketer’ och efterfrågan inom ämnet ökar på arbetsmarknaden - men vad betyder Growth Marketing egentligen?

Entire tycker vi att Growth Marketing är väldigt spännande och har därför samlat information om ämnet i stort, men också vad det innebär att arbeta inom området och vilka kompetenser och arbetsuppgifter som vanligtvis förekommer och efterfrågas i en kravprofil där en Growth Marketer söks.

Vad handlar Growth Marketing om?

I ett snabbt föränderligt digitalt samhälle har företag inte längre råd eller tid att fokusera på marknadsföringsstrategier som inte fungerar. Därför har det blivit av stor vikt att optimera och effektivisera de marknadsinsatser som genomförs. Growth Marketing handlar i det stora hela om att analysera och sammanställa data för att sedan optimera den. Inom traditionell marknadsföring har man tidigare fokuserat mycket på så kallade “mjuka värden” och “vad känslan säger” inom utvärdering och uppföljning av marknadsinsatser. Genom att börja arbeta med Growth Marketing kliver man ifrån att basera beslut och strategival på magkänsla och går mot mer datadrivna beslut och mätbar marknadsföring. Något annat som kännetecknar Growth Marketing är att den riktade kommunikationen i digitala kanaler. Att anpassa budskap för en mottagare är visserligen ingenting nytt inom marknadsföring, men tack vare nya tekniker och mätverktyg finns större möjligheter att både rikta och anpassa budskapen ytterligare.

På vilket sätt skiljer sig Growth Marketing från det nära besläktade begreppet Growth Marketing? Olika branschutövare har gjort varierande försök till att skilja på de olika termerna, däremot verkar olikheterna vara begränsade och odefinierade. Vissa hävdar att Growth Hacking skulle handla om att identifiera möjligheter för att på ett kostnadsfritt sätt “hacka” tillväxt och skapa en hype kring en produkt eller ett varumärke - medan Growth Marketing är ett avsevärt bredare begrepp. Istället för att fokusera på en mer tillfällig upphaussning arbetar många inom Growth Marketing med långsiktiga mål där varumärkeskännedom och kundlojalitet står i centrum.

Att arbeta med Growth Marketing

Att arbeta med Growth Marketing är inte nödvändigtvis samma sak som att titulera sig som “Growth Marketer”. Det finns flera olika befattningar och titlar som används inom området, som exempelvis Head of Growth, Growth Marketing Manager, Growth Marketing Coordinator, Chief Growth Officer och så vidare. Genom att kolla på jobbannonser där dessa tjänster är utlysta verkar arbetsuppgifterna kretsa kring följande områden:

  • Sökmotoroptimering
  • Google Analytics
  • CRM
  • Content Marketing
  • Inbound Marketing
  • SEM / Google ads / Facebook ads
  • Marketing Automation

De områden som listas ovan är inte nya inom marknadsföring på något sätt, och sannolikheten är stor att många med andra mer väletablerade marknads- och kommunikationsbefattningar arbetar med detta utan att nödvändigtvis ha hört talas om begreppet Growth Marketing tidigare. Vissa företag kan ofta beskriva arbetsuppgifter som ligger i linje med vad Growth Marketing innebär, men titulera tjänsten som digital marknadsförare, CRM manager, digital strateg/analytiker eller liknande. Däremot har titeln Growth Marketer blivit allt vanligare och med den rådande digitaliseringen i åtanke ser trenden inte ut att vända.

Vad tjänar en person inom Growth Marketing?

I och med att Growth Marketing är ett så pass nyetablerat område finns ingen lönestatistik att hämta som baseras på den specifika titeln. Något som däremot kan ge en fingervisning på löneläget inom området är att kolla på vad närbesläktade yrken tjänar. Enligt Unionens lönestatistik ligger marknadslönen år 2020 för marknadsförare mellan 33 000 och 45 000 kronor per månad. Det är dock viktigt att komma ihåg är att lönen varierar mycket beroende på geografisk placering, erfarenhet i branschen och ansvarsområden.

Sammanfattningsvis om Growth Marketing

Så, för att sammanfatta vad Growth Marketing innebär skulle man kunna säga att det handlar om att se möjligheter i stora mängder data och använda datan för att analysera, optimera och effektivisera digital kommunikation och marknadsföring. De faktiska arbetsuppgifterna som en Growth Marketer arbetar med, är inte helt nya under marknadsföringshimlen. Däremot skapar moderna mätverktyg och -tekniker nya möjligheter att effektivisera och optimera de föregående sätten att arbeta med digital kommunikation. Är du en nyfiken och kreativ person av analytisk karaktär? Då kanske Growth Marketing är något för just dig!

Fler artiklar och nyheter